Συνεργάτες

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια...

MLS

Η MLS Ιnnovation Inc. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη,...

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε όλους τους...

Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Η εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1952 στις αστικές συγκοινωνίες στην ευρύτερη...