Νέα

 

19 Σεπτεμβρίου 2020 | Εναρκτήρια Συνάντηση

10 Σεπτεμβρίου 2021 | Δημιουγία Ιστοσελίδας

15 Νοεμβρίου    2022 | Υποβολή δημοσίευσης στο συνέδριο WDSM 23

02 Δεκεμβρίου   2022 | Γνωστοποίηση αποδοχής δημοσίευσης στο συνέδριο WDSM 23

04    Απριλίου      2023| Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

29     Ιουνίου       2023 | Παρουσίαση Poster στο Summer School (SummerSOC) 2023

27     Ιουλίου       2023 | Συνολική επισκόπηση όλων των παραδοτέων