Λεπτομέρειες έργου

Βασική Ιδέα

Ο βασικός στόχος του έργου Πλατφόρμα Έξυπνης Δημόσιας Συγκοινωνίας (SmartCityBus) είναι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση μιας...

Καινοτομίες Προγράμματος

  1. Καινοτομία 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών που προτρέπουν στους επιβάτες να δηλώνουν την πρόθεσή τους να...

Κίνητρο

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες (ή οργανισμοί) μέσων μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) είναι ο σχεδιασμός...

Αλγόριθμοι Ανάλυσης

Στα δεδομένα που συλλέγονται από την IoT πλατφόρμα και από την εφαρμογή των επιβατών θα εφαρμόζονται ειδικά σχεδιασμένοι...

Αντίκτυπος

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ΜΜΜ και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών αναμένεται να αυξήσει το ποσοστού του...

Πλατφόρμα Smart City Bus

Η πλατφόρμα SmartCityBus θα περιλαμβάνει εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, την οποία θα χρησιμοποιούν οι επιβάτες για...